VANLIGE FORKORTELSER

På hjemmesiden vår kan du kanskje komme over ord eller uttrykk som kan virke forvirrende eller som du ikke har hørt om tidligere. Nedenfor er en oversikt over enkelte ord og uttrykk som brukes mye i brygging og ellers i diskusjoner om øl. Håper dette kan være til nytte og hjelp. 

Overgjæring & undergjæring

Undergjæret øl er øl som har gjæret i flere uker på temperaturer fra rundt 5 til 13 °C. Lager øl er en gruppe med undergjæret øl. Undergjæring betyr at man gjærer ølet på en lavere temperatur enn om man overgjærer. Ved overgjæring gjærer man gjerne fra 18 °C og opp til 23 °C. Vanlige typer undergjæret øl i Norge er blant annet pilsner, bayer og bokkøl. 

Specific Gravity / Original Gravity / Final Gravity 

I brygging er Specific Gravity (SG) et mål på den relative tettheten til vørter eller øl sammenlignet med vann, målt med hydrometer ved 20°C. Siden vørter inneholder mye sukker som øker tettheten, vil SG for en vørter (tetthet vørter/vann) eksempelvis være 1.048. Utgjæret øl har mindre sukker enn vørter og vil derfor typisk ha en egenvekt i området 1.005-1.015. 

SG måles før koking av vørter (for å beregne meske effektivitet). SG måles før gjæringen og målingen kalles Original Gravity (OG).  SG måles etter gjæringen og målingen kalles Final Gravity (FG).

For vår del er hensikten med å måle SG, OG og FG både for å se at brygge prosessen går etter planen, men også for å kunne beregne alkoholprosenten i ferdig øl. Beregning av alkoholprosent (ABV):

ABV= (OG-FG)/0,00738    f.eks.    ABV= (1.050-1.010)/0,00738= 5,42%