BRYGGEDATOER

Vi har en brygge plan om å brygge én gang (den første lørdagen) i måneden. Påskebrygget vil brygges i januar og i februar. Sommerbrygget vil brygges i april og mai. Festbrygget vil brygges i juli og august. Og Julebrygget vil brygges i oktober og november. I de øvrige månedene vil vi brygge ulike helårsbrygg. Brygge planen er laget på denne måten for at vi skal være sikre på at ølet får lagret seg tilstrekkelig før høytidene, og for å gi oss selv litt feilmargin dersom vi må gjøre utbedringer.